Nhà hàng Chay Thiện Tâm An đang cần tuyển 05 Nhân viên chạy bàn.

Nhà hàng Chay Thiện Tâm An đang cần tuyển 05 Nhân viên chạy bàn. Mọi thông tin xin liên hệ với Chị Phương - Điện thoại : 098 103 4779 - 0904 606938 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.
Nhà hàng Chay Thiện Tâm An đang cần tuyển 05 Nhân viên chạy bàn. Mọi thông tin xin liên hệ với Chị Phương - Điện thoại : 098 103 4779 -  0904 606938 để biết thêm chi tiết. 
Xin chân thành cảm ơn.
 
Tuyen dung